Przeciski poziome a przewierty sterowane

Technika Horizontal Directional Drilling pozwala na znaczne skrócenie trasy rurociągu przez ominięcie przeszkody terenowej w płaszczyźnie wertykalnej. Metoda przewiertów horyzontalnych staje się coraz bardziej modna ze względu na jej proekologiczny charakter.

Przewierty na budowie

Autor: Szymon Sieciński
Źródło: http://www.flickr.com

Główne zalety przewiertów horyzontalnych to m.in.: brak ingerencji w środowisko naturalne, brak niezbędności reorganizacji ruchu w razie wykonywania prac na drogach, lotniskach, brak niezbędności ponoszenia wielkich kosztów związanych z regeneracją nawierzchni, o wiele niższe koszty przeprowadzanych prac, o wiele bardziej wydajna praca, aniżeli w przypadku tradycyjnych metod odkrywkowych. Firmy zajmujące się powyższymi pracami przeprowadzają również rozmaitego rodzaju remonty Żory są miejscowością w której odnajdziemy takie firmy budowlane – sterowane są prostsze aniżeli przewierty poziome oraz mikrotuneling, natomiast wiertnice wykorzystywane przy tych przewiertach mają niewielkie rozmiary a także niewielkie wymagania co do placu budowy. Metodą przewiertów sterowanych na ogół realizuje się kolektory oraz przewody kanalizacyjne w zakresie średnic 150 – 600 mm o długościach 50 – 80 m..

Podobnie przyciągające uwagę materiały odnoszące się do omawianej tematyki znajdziesz tutaj – zobacz więcej w tym omówieniu (http://zielonastrefa.net/). Zbadasz taką sprawę od innej strony!

Przewiert horyzontalny może być przeprowadzany z wykopu otwartego płytkiego lub głębokiego zabezpieczonego ściankami szczelnymi w rodzaju Larsen. Jest także możność przeprowadzania przewiertów ze studni kanalizacyjnych o średnicy 2000 mm. Po przeprowadzeniu przewiertu można taką studnię przekształcić na mniejszą typową 1200 bądź 1500 mm.

Pierwszym etapem przewiertu jest dokonanie przecisku sterowanego za pomocą żerdzi prowadzących z zadanym pochyleniem i biegiem aż do komory odbiorczej w której zachodzi demontaż żerdzi. Kolejny krok to poszerzanie otworu do żądanej średnicy umożliwiającej instalację rur. Rozszerzanie oraz przewóz urobku odbywa się zazwyczaj za pomocą wiertnicy ślimakowej. W miarę rozszerzania, żerdzie wiodące są demontowane w komorze odbiorczej.

Etap ostatni to instalacja rur docelowych wpychanych za wiertnicą ślimakową w rurze stalowej. Równocześnie w trakcie wpychania rur rozbierane są rury (Sprawdź tryskacze ppoż normbud) stalowe razem ze ślimakiem. Prostota wykonania przewiertów jak również niewielki obszar potrzebny do zrealizowania prac powodują, że przewierty tego typu wykorzystywane są do realizacji małośrednicowych kanałów a także przykanalików grawitacyjnych pod zatłoczonymi szosami miast.